Wees ’n lewensgids vir jou kind – Artikel in Intiem Tydskrif

Kan jy met jou opvoeding ‘n lewensgids vir jou kind wees? Iemand wat ‘n daadwerklike verskil in hul vormingsjare kan maak ten opsigte van seksopvoeding? Ons het ‘n onderhoud gevoer met Kim Ikel, ‘n internastionale lewens-en besigheidsafrigter. Haar akademie spesialiseer ook in programme en sessies vir ouers en kinders.

INTIEM: Wat is die verskil tussen ouerskap en afrigting met jou kind?
KIM: Ons onderskei definitief tussen wanneer om ’n ouer te wees en wanneer om af te rig. Daar is ’n spesifieke venster/tyd wanneer afrigting uiters doeltreffend is en wanneer ouerskap uiters noodsaaklik is. Indien ons as ouers hierdie geleenthede duidelik kan onderskei, werk ons direk met die kleinding, jongmens of tieners se neurologie op sy ontvanklikste.


INTIEM: Wat bedoel jy met neurologie?
KIM: By die KimCoach Akademie werk ons nie met filosofieë en teoretiese modelle in isolasie nie. Ons het ’n sterk fondasie in die neurologie – ons Godgegewe brein-funksionering – as dit kom by afrigting. Jou kind het sy eie persoonlikheid, karakter en wyse van dink. As ouer is dit baie belangrik om te verstaan hoe jou individuele kind se neurologie funksioneer om natuurlik en organies daarby in te skakel. Dan is die wonderlike vaardigheid wat jy as ouer kan ontwikkel, een wat kan identifiseer wanneer om ’n ouer te wees en wanneer om af te rig. Wanneer jy as ouer dít identifiseer, word die afrigting natuurlik en doeltreffend ontvang. Sit gerus jou afrigtings-pet op en verstaan die volgende proses:

• Ontketen selfbewustheid/gewaarwording in jou kind deur neutrale en spesifieke vrae te vra
• Vertrou ou kind se neurologie om [deur sy antwoorde] te reflekteer
• Laat jou kind toe om insig te verkry en moenie sy/haar vermoëns onderskat nie
• Sodra daar insig is, kan ons as lewensgidse dan ons kinders vir moontlikhede vra om probleme op te los
• Hierna kan saam doelwitte gestel word.


INTIEM: Hoekom speel lewensafrigting ’n belangrike rol by seksualiteitsopvoeding?
KIM: Ouers behoort primêre seksopvoeders vir hul kinders te wees. Deur effektiewe lewensafrigting-taal en metodes toe te pas, kry jou kind insig oor sy/haar eie wêreld en jy as ouer kry insig oor jou kind se persepsies
en model van die wêreld. As lewensafrigter vir jou kind, skram jy weg van raad-gee. Jou kleinding kom dus tot sy of haar eie insig en daar kan ingekoop word op aspekte soos selfbeeld en ander dinge wat ’n rol speel in
seksualiteitsopvoeding.


INTIEM: Hoe kweek jy ’n gesonde selfbeeld by jou kind – een wat hom/haar sal beskerm teen seksuele misbruik?
KIM: Eerstens, as lewensgids-ouers moet ons uiters ‘diep’ na ons kinders luister, ook na die emosies en perspektiewe agter die woorde. Deur briljante lewensgids-vrae te vra, fasiliteer ons ons kinders van hul huidige posisie wat denkwyse en geloofstelsel aanbetref, na waar hulle moet wees. As ouers het ons die verantwoordelikheid om eerstens aan onsself te werk. Daar is twee beperkende aspekte wat baie ouers of mense het, naamlik die geloofsisteem wat ons beperk en ongeprosseseerde negatiewe emosies. Ek beveel sterk aan dat ons as ouers hierdie areas moet aanspreek en daarom is dit ’n noodsaaklike deel van jou opleiding as lewensgids-ouer. Hoe meer geluk, vervulling en vrede jy as mens het, hoe meer voordele is daar vir diegene om jou – insluitende jou kinders. Om jouself toe te rus met lewensvaardighede, is een van die grootste geskenke wat jy aan jouself en jou kind kan gee. By ons akademie glo ons onwrikbaar dat as ouers gelukkig en vervuld is met hulself en duidelikheid het oor hul waardes en hulself, dit in hul kinders sal reflekteer. Om ouers met ’n lewensgids-mentaliteit toe te rus, met kragtige en basiese ouerskap en afrigtingsvaardighede, weet ons ons skep iets wat ewigheidswaarde het.


INTIEM: Wat is die belangrikste voordele en lesse wat coaching vir ’n kind inhou?
KIM: Kinders kan verantwoordelikheid en kontrole neem oor hulle eie geluk en hulle kan hulle volle potensiaal ontwikkel. Ons glo onwrikbaar dat kinders begaafd is en dat die rol van ons as ouers is om hierdie begaafdheid te
ontwikkel in ons kinders.
• Beter verhoudings met die mense na aan jou kind
• Meer aanvaarding en verdraagsaamheid.
• ’n Veranderde siening van die wêreld en hul probleme
• ’n Verhoogde vlak van begrip en verantwoordelikheid.
• Meer selfvertroue in huself en hul moontlikhede
• ’n Goeie begrip van hulself en hul gevoelens.
• Sommige nuttige tegnieke vir die bestuur van hul emosies.

Moontlik die heel belangrikste, is die feit dat jou kind toegerus word vir die lewe en die reis wat voorlê. Ouerskap is ’n nie ’n bestemming nie – laat afrigting jou die kaart gee vir ’n wonderlike reis.

Deur Kim Ikel

Stigter: KimCoach NeuroCoaching Academy